First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

FTP adgang til undermapper.

+1 vote
149 views
asked Sep 20, 2017 in General optimization by Emil Rotzler (18 points)
retagged Sep 20, 2017 by Emil Rotzler

For en stor virksomhed er det meget praktisk at give adgang til ftp undermapper så flere virksomheder kan uploade/downloade fra disse undermapper.

I øjeblikket er det ikke muligt at tilføje flere ftp undermapper end dem der er der by default.

Såsom
/upload-dir/
/upload-dir/imports/
/upload-dir/exports/

kunne være dejligt at selv være i stand til at lave en mappe som for eksempel

/upload-dir/imports/supermarked
elller
/upload-dir/exports/bilka

Dette er vigtigt for at beholde ordentlige restriktioner for ftp adgang, så forskellige partnere ikke kan rode i hindandens mapper.

1 Answer

0 votes
answered Oct 3, 2017 by danjessen (369 points)
 
Best answer

Du kan oprette flere mapper via administrationen => Filhåndtering => Filhåndtering => Opret undermappe i den mappe du gerne vil.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

531 ideas

145 answers

604 comments

6,979 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...