First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

eksport av rapportene i nettbutikk statistikken til CSV eller xlm

+1 vote
51 views
asked Aug 17, 2017 in Sales by Garnbørsen (4 points)

Vi ønsker oss muligheten til å printe og eksportere fra Nettbutikk statistikk. Dette hadde vært et god verktøy for oss som driver en relativt liten butikk. Modulen eksport fungerer dårlig til dette formålet.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

529 ideas

145 answers

604 comments

5,217 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...