First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Registrer bestemt info om en kunde, som "popper op" ved nye ordrer

+3 votes
68 views
asked Jan 15, 2016 by sw4161 (28 points)
retagged Jan 15, 2016 by danjessen

Fx, en kunde hævder at ikke alle varer er med i forsendelsen. Det vart at lave dokumentation før varen så afsendes. Eller det kan være bestemt info om leveringssted eller anden relevant info om kunden.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

532 ideas

145 answers

604 comments

7,957 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...