First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Pris basert på matrise

0 votes
42 views
asked Aug 3, 2017 in Sales by jhc (81 points)

Har flere produkter som prises basert på kombinasjon av to størrelser. Det blir ingen god løsning å bruke varianter eller tilvalg. Eksempler på slike produkter er garasjeport og markise.

Kunden skal kunne velge den modellen de ønsker, også må de kunne velge bredde og høyde/lengde som sammen gir en pris.

Måten å løse dette på idag er å lage flere identiske produkter i forskjellig størrelse (eks bredde), også velger kunden en variant på høyde i butikken. Resultatet er mange like produkter i listen, og på produkter med enda større kontrast mellom min og max blir ikke dette bra.

Ideelt sett bør disse valgene være basert på en input boks hvor kunde skriver inn sin størrelse, fremfor å lage en lang liste med varianter på hver eneste centimeter fra 1-15 meter. Å lage intervaller på halvmeter eller meter blir fort også feil.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

529 ideas

145 answers

604 comments

5,217 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...