First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

køb ud over lager - ny leveringstid

+3 votes
69 views
asked Jul 10, 2017 in Sales by sw5435 (214 points)

Hvis en kundes køb rækker ud over det aktuelle lager, ville det være optimalt hvis kunden blev gjort, .eks via en popup el. lign blev gjort opmærksom på dette, da det jo indebærer en ændret leveringstid.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

529 ideas

145 answers

604 comments

5,217 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...