First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Info om kunder og brugere

+3 votes
129 views
asked Jan 15, 2016 in General optimization by bosse (77 points)
recategorized Jun 21, 2016 by Dánjal Davidsen

Jeg savner generelt at SW begynder at kigge på bruger analyse og big data på brugere, primært for at kunne segmentere sine kunder ud fra forskellige kriterier for derved at kunne differentiere sin approach og marketing mod eksisterende brugere og kunder.

Pt. er der ingen muligheder overhovedet for at få info og data på brugernes adfærd, købsmønstre, produkt præferencer m.v. Det eneste man kan trække stat på er omsætning per bruger (og her kan man ikke engang trække data ud i excel eller xml.)

Men nok brok, nu til sagen :-). Jeg savner et statistik modul hvor man kan få et overblik over fx: Gensalgsprocent, altså hvor stor en procentdel af kunderne køber igen inden for en given periode, og mulighed for segmentering af brugere som ikke køber igen, mulighed for segmentering ud fra produktpræferencer (produktkategorier). Der kan vælges langt flere segmenteringer, men disse er de vigtigste, specielt når man arbejder med loyalitetsprogrammer og lign.

commented Jan 15, 2016 by sw4161 (28 points)
Siper ide, måske også stat på hvilke varer der købes kontra hvor lang tid der bruges i shoppen.
Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

532 ideas

145 answers

604 comments

7,903 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...