First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Dropshipping

+1 vote
192 views
asked Jan 2, 2017 in Sales by rbg (62 points)

Det vil være smart, hvis der var standard understøttelse for dropshipping i SmartWeb. Eller hvis nogen laver en app til det.

Den primære funktion skal være:
Det skal være muligt at sende en e-mail til den pågældende leverandør, med de varer som skal sendes.

Del gerne andre ideer her i tråden.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

529 ideas

145 answers

604 comments

5,217 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...