First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Udvid sitemap til at fange blogindlæg

+4 votes
35 views
asked Oct 19, 2016 in General optimization by KristianBodin (143 points)

Sitemap funktionen hos SmartWeb fanger ikke deeplink til blogindlæg.

Der fanges selve bloggen (mitdomæne.dk/blog/) mens indlæg ikke fanges. (mitdomæne.dk/blog/1-blogindlæg)

Dette gælder både for SmartWebs eget sitemap samt Google Sitemap.

Vi har i support fået forespurgt, om vi ikke kan udvide sitemap til også at opfange indlæget, således Google hurtigere finder nye indlæg på bloggen.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

526 ideas

144 answers

601 comments

3,506 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...