First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Udvid sitemap til at fange blogindlæg

+4 votes
78 views
asked Oct 19, 2016 in General optimization by KristianBodin (143 points)

Sitemap funktionen hos SmartWeb fanger ikke deeplink til blogindlæg.

Der fanges selve bloggen (mitdomæne.dk/blog/) mens indlæg ikke fanges. (mitdomæne.dk/blog/1-blogindlæg)

Dette gælder både for SmartWebs eget sitemap samt Google Sitemap.

Vi har i support fået forespurgt, om vi ikke kan udvide sitemap til også at opfange indlæget, således Google hurtigere finder nye indlæg på bloggen.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

532 ideas

145 answers

604 comments

7,847 users

Most active Members
this month:
  1. sw5435 - 1 points
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
...