First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Email skabelon som en del af templaten

+5 votes
74 views
asked Aug 2, 2016 in General optimization by danjessen (365 points)

Jeg syntes det ville være en god ide, hvis email skabeloner var en del af templaten. På den måde kan vi bruge de eksisterende smarty funktionaliteter til at opbygge egne email designs.

Der skal laves nogle få optimeringer, men mange af informationerne til emails kan allerede hentes ud igennem eksisterende smarty funktioner.

1 Answer

0 votes
answered Mar 22 by SmartWeb (3,216 points)
 
Best answer

Det er den nu - med fuld fleksibilitet.

Med venlig hilsen
Rasmus, udviklingsafdelingen i SmartWeb

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

515 ideas

144 answers

599 comments

2,657 users

Most active Members
this month:
  1. SiToMaNi - 3 points
  2. dagekb - 1 points
  3. SmartWeb - 1 points
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
...