First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Se lager på varianter på forsiden i produktkataloget

+1 vote
351 views
asked Apr 29, 2016 in General optimization by kla (52 points)
recategorized Jun 21, 2016 by Dánjal Davidsen

Hvis det er varianter på en produkt og bare en af varianterne har lager, viser over sigten over lager grøn. Kunne man forstille sig at man kunne få en gul knap når en af varianterne er udsolgt ?

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

531 ideas

145 answers

604 comments

6,927 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...