First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Bedre layout og markering i backend/produktkatalog

+1 vote
79 views
asked Feb 10, 2016 by Jane H (7 points)

Det kunne være super rart (!!!) hvis oversigten i f.eks. produktkataloget kan justeres, sådan at kolonnen "produkttitel" ikke står så frygtelig langt fra "varianter". Når man sidder frem og tilbage i produkter eller kategorier en hel dag, bliver det meget anstrengende - i hvert fald for mine øjne - at skulle fokusere på hvilken linie, jeg er på. Når jeg trækker i kolonnebredden, ryger den tilbage til samme afstand, så snart jeg går tilbage fra et produkt.

  • I den forbindelse vil det være en STOR hjælp at få markøren i en mørkere farve. Jeg kan næsten ikke se, hvilket produkt, jeg har musen over.

Come guys - pleaaase fix it! :-)

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

532 ideas

145 answers

604 comments

7,974 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...