First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

At kunne markere Klarna som betalt

+1 vote
28 views
asked May 26 in Payment by kavnsted (17 points)

Man kan lige nu ikke markere Klarna regninger som betalt, hvis man ikke aktiverer dem enkeltvist i smartweb. Det er tidskrævende og unødvendigt, da man kan masse-hæve Klarna regninger i Klarna. Men, man kan ikke få lov at markere dem som betalt efterfølgende i smartweb, hvilket er lidt problematisk.
Foreslag til at løse problemet:

  1. Den nemme: Gør så man manuelt kan markere dem som betalt i en masseopdatering (selvom de er hævet).
  2. Sørge for at man kan masse-hæve betalingerne ligesom ved kreditkort betalingerne (dette er at foretrække).
  3. Sørge for at, når betalingerne hæves i Klarna, så markeres betalingerne automatisk som hævet i smartweb.
Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

531 ideas

145 answers

604 comments

6,164 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...