First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Tilføje eller ændre leveringslande der ikke er oprettet

0 votes
666 views
asked Dec 17, 2019 in Sales by sw5435 (214 points)

Ålandsøerne har anden momssats end Finland, på samme måde som Grønland og Færøerne har i forhold til Danmark. Det er derfor ikke muligt at oprette Ålandsøerne som leveringsland.
Forslaget går på at få Ålandsøerne tilføjet som leveringsmulighed eller at vi får mulighed for at ændre teksten på et af de eksisterende lande, som der ikke gøres brug af.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

529 ideas

145 answers

604 comments

5,217 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...