First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

EAN nummer validering for at undgå svindel

0 votes
20 views
asked Jul 10 by sw5435 (199 points)

Det er meget oppe nu at der sker svindel ved hjælp at FAKE eannumre.
Anbefalinger fra FDIH går ud på at man skal tjekke/kontrollere om ordren er ægte ved at validere EAN nummeret, dobbelttjekke ved at ringe ordregiver op, etc.
Vi har også oplevet at der ved ordreafgivelse er tastet forkert i EAN nummeret.
Forslag: At Smartved laver en funktion der validerer EAN nummeret op imod nemhandelsregisteret, så ville vi aldrig være i tvivl om dette nummer er korrekt.

https://registration.nemhandel.dk/NemHandelRegisterWeb/public/participant/info

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

515 ideas

144 answers

599 comments

2,658 users

Most active Members
this month:
  1. SiToMaNi - 3 points
  2. dagekb - 1 points
  3. SmartWeb - 1 points
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
...