First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Produktkategorier "status"

0 votes
57 views
asked Jul 3, 2019 in Products by Kremmeren (3 points)
edited Aug 12, 2019 by Kremmeren

Når man er i modulen produktkategorier så hadde det vært fint å se hvilke kategorier som er aktive og hvilke som ikke er aktive.
Om man har mange kategorier og skal skjule noen og for å huske hvilke som er skjult, så kunne det vært noe som indikerte dette. For eksempel vise det med rødt og grønt lys som det er for aktive og ikke aktive produkter.
Det er tungvint å gå inn på hver kategori for å se om de er skjulte eller aktive

Kremmeren.no

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

529 ideas

144 answers

604 comments

4,412 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...