First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Heyloyalty integration kan ikke håndtere multishop effektivt

+1 vote
60 views
asked Jun 11, 2019 in Marketing by MrAstrup (31 points)

Hej Smartweb.

Integrationen mellem Jer og Heyloyalty er mangelfuld, når det kommer sig til håndtering af nyhedsbrevstilmeldinger til flere shops, dvs når man kører multishop.

Som det er pt, ser det ud til, at man skal manuelt sortere alle tilmeldinger hos jer - både for dem som har et login og dem som bare har nyhedsbrevstilmeldt sig. Har man fx 5 webshops, skal brugerne så sorteres i 5 bunker.....

Heyloyalty giver ikke mulighed for filtrering/sortering eller lign. som standard i deres system på trods af at siteid og sproglagsinformation er tilgængeligt på bruger-objektet. Siteid'et ses også flere steder i Heyloyalty, men er altså ikke tilgængeligt for filtrering/sortering. Det er også mere usikkert at gøre det i Heyloyalty, da et forkert opsat filter kan udløse store problemer... Faren er selvfølgelig at man får sendt nyhedsbreve til forkert modtager, hvilket bare ikke må ske.

Den logiske og sikreste løsning ville være at håndtere logins og nyhedsbrevtilmeldinger upfront som nu i jeres system som standard (det virker jo fint for ikke-multishop-kunder), men med mulighed for at pege på en brugergruppe under site-indstillingerne, som brugere som standard kommer ned i med mindre man peger på en anden brugergruppe.

Alternativt at informere brugeren om, at Heyloyalty integrationen ikke som standard kan håndtere multishops uden manuel sortering af brugere i jeres system.

-Jacob

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

531 ideas

145 answers

604 comments

5,978 users

Most active Members
this month:
  1. bertel - 1 points
  2. Handelshusetaulum - 1 points
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
...