First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Web og mobil funktion

+1 vote
52 views
asked Apr 1 in General optimization by Mick9000 (4 points)

Jeg savner lidt, at man kan vælge og fravælge eksempel et billede på web konto mobil. Sommetider ønsker man en anden type design/ billede eller størrelse af banner
Så en funktion hvor man kan aktivere / deaktivere billeder på web eller mob vil være godt

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

524 ideas

144 answers

600 comments

3,066 users

Most active Members
this month:
  1. DreamCatcher - 1 points
  2. sw5435 - 1 points
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
...