First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

automatisk skalering og optimering af billeder

+7 votes
101 views
asked Oct 22, 2018 in Products by Guldsmedborup (120 points)

Jeg mener det vil være formålstjeneligt at der bliver lagt en funktion ind i backend på smartweb, der automatisk skalere produktbilleder og størrelse på disse, når de uploades.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

515 ideas

144 answers

599 comments

2,657 users

Most active Members
this month:
  1. SiToMaNi - 3 points
  2. dagekb - 1 points
  3. SmartWeb - 1 points
Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
...