First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Lager antal på Ordreseddel for at optimere lageret flydende

+1 vote
137 views
asked Aug 28, 2018 in General optimization by Fluer.dk (97 points)

Hvis der på ordresedlen stod et lager antal før og efter salg ville man finde mange lager fejl allerede når der plukkes varer.

Lad os sige at jeg skal hente 3 stk. varer X og der står til at være 5 stk. inden og der så er 3 tilbage så ved jeg at der er en fejl som kan rettes omgående i stedet for at vente på en optælling.

Det vil være en stor hjælp også til at opdage svind i god tid

Mvh Lars
Fluer.dk

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

531 ideas

145 answers

604 comments

6,927 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...