First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Masseopdatering af produktkataloget

+1 vote
134 views
asked May 31, 2018 in Products by ReDecor (28 points)

Jeg savner at man kan opdatere flere produkter på en gang.

Fx. hvis jeg laver en ny produktkategori, hvor jeg i forvejen har produkter der passer til, vil jeg gerne kunne markere produkterne og vælge en kategori.

Ligesådan vil jeg gerne kunne vælge produkter fra i en kategori, når de ikke længere er aktuelle heri. - Fx. nyheder i en nyhedskategori.

Endelig ønsker jeg at kunne masseopdatere produkters synlighed.
Det er så tidskrævende at skulle ind i det enkelte produkt hver gang.

1 Answer

0 votes
answered Jun 1, 2018 by danjessen (369 points)
selected Jun 6, 2018 by danjessen
 
Best answer

Den slags ting er super nemt igennem import / export der er masseopdatering gjort nemt.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

532 ideas

145 answers

604 comments

7,957 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...