First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Ny kolonne i ordreoversigten

+2 votes
166 views
asked Apr 24, 2018 in Sales by SejLegdk (22 points)

Hvis man har flere shops kørende i smartweb ( multistore ) vil det være en virkelig dejlig ting, hvis man i ordre oversigten kunne se hvilke ordre som hører til hvilke shops.
Som det er nu er man nød til at klikke sig ind på hver enkel ordre, for at kunne se hvilke shop de hører til. Så et lille ikon/favicon ud for hver ordre linie ville være rigtigt lækkert og forhåbentligt også ret simpelt at integrere.

1 Answer

0 votes
answered Jun 1, 2018 by danjessen (369 points)
 
Best answer

Du kan filtere listen i toppen under den dropdown der hedder 'Alle sproglag'

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

529 ideas

145 answers

604 comments

4,811 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...