First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Adgang til minimumslager på API.

+2 votes
82 views
asked Apr 13, 2018 in Products by Emil Rotzler (18 points)

Man kan hente lagerantal på produkter men man kan ikke tjekke om lagertallet er under det minimumslager som man har sat. Dette stopper meget god lagerstyring igennem API.

product.MinAmount er minimums antal der kan sælges, altså hvor mange produkter en kunde skal købe før der kan købe produktet.

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

531 ideas

145 answers

604 comments

6,979 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...