First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

API adgang til at ændre/opdatere Ordre reference code.

+1 vote
41 views
asked Feb 26, 2018 in General optimization by Emil Rotzler (18 points)

Er klar over at der er nogle lovkrav når det kommer til ordre så det meste af informationen skal være fastsat efter ordren er lavet, men referencenummer er noget der er brugt under intern brug, ligesom den interne kommentar som man godt kan ændre efter ordren er oprettet.

Via Order_UpdateComment

Ville være dejligt at have mulighed for at updatere med en

Order_UpdateReferenceCode

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

526 ideas

144 answers

601 comments

3,477 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...