First time here? Checkout the Frequently Asked Questions!
x

Mulighed for at se produkter som ikke sælger

+1 vote
59 views
asked Feb 23, 2018 in Sales by Jackie Frandsen (27 points)

Det er muligt let at se hvilke produkter i ens butik der sælger, og hvor mange der bliver solgt.
Men der er alt for lidt mulighed for, at se hvilke produkter der ikke sælger, og bare fylder på lageret og i butikken samt lagerbinder økonomien.
Jeg vil gerne have en let måde, at få disse belyst på uden at skulle trække ud i store excelark (det kunne være produkter solgt i en given periode, her sættes også '0' på)
Tak

Welcome to SmartWeb Ideas, where you can suggest features and receive comments from other members of the community.

Pssst.. If you are happy with an answer, don't forget to mark it as "Best answer" to reward people!

529 ideas

145 answers

604 comments

4,811 users

Most active Members
this month:
    Gute Mathe-Fragen - Bestes Mathe-Forum
    ...